Heikki Kariluoma Pian lurahtaa!

Kuinka saavuttaa rauha Suomeen alle kuukaudessa?

Eipä mitään, oli ilo kuulla jos näistä on ollut jotain hyötyä. Meidät on tehty rakastamaan, ja jakamaan sitä rakkautta ja lämpöä. Jos kohtalot kohtaavat, olisi hauska tavata sinut joskus. Olet tehnyt uskomattoman elämäntyön ja ansaitset kaiken, mikä sinulle kuuluu. Ajat ovat vaikeita, mutta rakkaus voittaa, sillä mitään se ei ota. :)

 

No niin, aion nyt systemaattisesti eritellä ja tarkastella eri poliittisesti sidonnaisia ryhmittymiä, ja todeta, mitä tässä maassa tulisi tapahtua, että saisimme absoluuttisen rauhan.

 

Aloitetaan yksittäisistä yksilötyypeistä:

 

1. Vasen laita-äänestäjä

- Akateemisesti pätevä, Tulkitsee Nietzscheä väärin ja on siksi väärässä loppujen lopuksi. Filosofoiva, pohtiva. Konkretia puuttuu.

(Katso http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli) 

- Hallitsee ismit ja ideologiat:

- "Mastermind": Käyttää ismejä hyväkseen positiivisessa ja negatiivisessa mielessä

- Ei ymmärrä politiikan syvintä olemusta, Jumalan tahtoa, tai taivaallista totuutta. Hahmottaa kaiken tieteellis-objektiivisella tasolla, joka jää riittämättömäksi.

- Ei pidä oikeistokeskiluokasta (kesk-kok), eikä myöskään oikeistoduunareista (ps-äänestäjät)

- Ei pidä kapitalismista: Yliopistoprofessorit

________________________________________________________________

Katso: http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258001-mennaanko-tanaan-...

______________________________________________________________

- Kanavoi globalismin ensin, jonka jälkeen fokus Suomeen henk. koht mielipiteissä (mikä turhauttaa ps-äänestäjiä, jotka toimivat päinvastoin. Tämän takia Vasen laita-äänestäjä näyttäytyy PS-äänestäjälle yksilöltä, joka aiheuttaa suomelle pahaa.

- On nostanut akateemisen tietoisuutensa (ismit ja ideologiat) melko korkealle, jonka seurauksena on vaikeuksia palata takaisin yksilötasolle. Usein olettaa, että muiden pitää siirtyä hänen tasolleen.

- Ihmisoikeudet (LGBT-kulttuuri, jne.)

- Ei ymmärrä olevansa Enkeli.

- Haluaa enemmänkin keskustella kuin löytää ratkaisuja

- Henk koht./Persoonallisia historiaan sidonnaisia ongelmia oikeistoduunareiden kanssa: Vaikeus löytää yhteyttä heihin. (perhetausta, kiusatuksi tuleminen, jne.) 

- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: Aggressio

- Ei pidä oikeistokeskiluokkaa, jotka seuraavat Raamattua, aidosti tasa-arvoisina. Seuraa mielummin Nietzschen näkemyksiä. 

- Ei ymmärrä, että aspergerit, psykopaatit, LGBT-yksilöt ovat enkeleitä.

2.  Vasen väli-äänestäjä

- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välissä

- Eniten sekaisin maailmanpoliittisesta tilanteesta

- Ei seuraa politiikkaa

- Artisti, luova, Usein Enkeli

- Yrittää luoda rauhaa Keskusta-vasemmiston ja laitavasemmiston välille

- Tulee toimeen kaikkien kanssa

 

3. Vasen keskusta-äänestäjä

- Tietää politiikan olevan Jumalan tahtoa

- Seuraa sanaa: On kimpassa Oikeistokeskiluokan kanssa, fokus on vaan eri asioissa: Siinä missä oikeistokeskiluokka huolehtii Jumalan tahdon ylläpitämisestä, Vasen keskusta-äänestäjä auttaa niitä, jotka eivät vielä sanaa tai rakkautta tunne: Vähemmistöt, vähäosaiset, seksuaalivähemmistöt, sairaat, vanhukset, jne.

- Altruismi, humanismi

- On alkanut ottaa etäisyyttä laitavasemmisto-äänestäjiin

- Käyttää ideologioita ja ismeja positiivisessa merkityksessä kaikkien hyväksi.

- Akateeminen, mutta ei nojaa päätöksiään akateemisiin entiteetteihin, vaan sanaan.

- Ymmärtää kaikkien poliittisten entiteettien yrittävän puhaltaa yhteen hiileen rakkauden nimessä

- Ei tykkää aggressiivisesta vaikuttamisesta: Siksi vieroksuu sekä laitaoikeistoa että laitavasemmistoa.

- Näyttäytyy oikeistoduunarien silmissä passiivisena.

- Naiivi, huoleton

- Joskus sormea osoittava

- Tietää, että LGBT-yksilöt ovat enkeleitä, eivät sano sitä heille.

___________________________________________________________________________

Oikeistokeskiluokka-äänestäjä:

- Tietää politiikan ytimessä olevan Jumalan tahto ja rakkaus

- Pyrkii ylläpitämään Jumalan tahtoa esimerkillään

- Runnova ja jämpti. Vetää asiat sileäksi: Piirre, joka ärsyttää laitavasemmistoa ja joskus keskusta-vasemmistoa.

- Sekä arvostettu ja vieroksuttu oikeistoduunareiden keskuudessa: Lähivuosien tapahtumat jne.

- Humanistisesti kanavoitu humaani kapitalismi

- Tarvitsee vasemmisto-keskusta aktiiveja osoittajina siitä, mihin asioihin pitää keskittyä: Ovat kimpassa

- Kokee sympatiaa oikeistoduunariäänestäjiä kohtaan: Haluaa lopettaa laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden välienselvittelyn

- Akateeminen, mutta vieroksuu ismejä

- kanavoi globalisminsa kapitalismin kautta Suomen etua valikoivasti korostaen.

 

Oikeistoduunari-äänestäjä:


- Haluaa Suomen etua korostettavan

- Ongelmissa laitavasemmiston kanssa, koska keskiluokkainen laitavasemmisto ei kiinnitä tarpeeksi heihin heidän mielestään tarpeeksi huomiota. Näkee ismit ja ideologiat hyökkäyksinä Suomen yhteiskuntaa vastaan.

- Seuraa maailman menoa eri uutislähteistä: Usein linkittää maailman tapahtumat ja kategorisoi ne Suomen näkökulmasta, vaikka suoraa verrannollisuutta ei ole. Asiat paisuvat liian suuriksi.

- Haluaa kokea olevansa osa yhteiskuntaa, kokee itsensä unohdetuksi tai vähätellyksi laitavasemmiston toimesta. --> Jatkuva välienselvittely median ja muiden lähteiden kautta paisuttaa tilannetta.

- Tietää politiikan ytimen. 

- Intohimoinen voimapesä. Seuraa helposti tunteita. 

- Kokee keskiluokan hylänneen kokonaan hänet

- Ei pidä näennäissivistyksestä tai asioiden väkisestä akateemisesta vatvomisesta.

- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: Aggressio

- Ei pidä keskiluokan sormenosoittamisesta tai moralisoinnista.

- Ajattelee useiden ulkomaalaisten medioiden ja tapahtumien takia, että laita- ja keskustavasemmisto haluaa korostaa uusia arvorakenteita Suomeen, tämän poliittisen sekasorron takia. Tämä on valetta. Tämän takia heidän välinsä vasemmistoon on huono. 

- Laitavasemmistossa on oma ajatteleva siipensä, joka seuraa Nietzscheä, joka on itsessään vähemmistö. Oikeistoduunarit peilaavat näitä yksilöitä liikaa niihin yksilöihin, joita he ovat nähneet ulkomaalaisista mediasisällöistä ja olettavat niiden olevan verrannollisia koko vasemmistoon. 

 

Kuinka Ismejä ja ideologioita, ihmisoikeuksia, hyväntekeväisyyttä jne. käytetään vasemmistossa?

 

A) Kaikkien hyödyksi: Tasa-arvo, ihmisoikeudet. --> Ei mitään menetettävää kenellekkään.

B) Poliittisena kilpenä: Korostetaan esim. sukupuolten tasa-arvoa rakenteissa ns. "vähän yli" --> Siltä varalta, että vastustaja (olettavasti esim. äärikonservatiivi) asettaisi tasa-arvon käsitteen päinvastaiseksi. Täten sen muuttamisesta tulee byrokraattisesti vaikeampaa. Näkyy esim. Keskiluokan naistenoikeuskysymyksissä. Sinänsä ei mitään hävittävää kenellekkään, kunhan asia pysyy hallinnassa. 

C) Aseena: Tahallinen patologis-strateginen väärinkäyttö, joka perustuu siihen olettamaan, että Oikeistokeskiluokka ei olisi niin itsetietoista kuin vasemmistokeskiluokka.

Syitä: Jumalan lapset alkavat havaita enkelien olemassaolon, he alkavat nousta. Kamppailu siitä, kumpi on enemmän itsetietoinen, sen sijaan, että vain rakastettaisiin. 

Myös provokaattorit haluavat käyttää niitä aseina, leimatakseen aidosti hyvät vasemmistolaiset oikeistoduunareiden silmissä.

 

Feminismin aikaansaama tyhjiö: Irtopisteitä hyvin käyttäytyville ja aidosti ahkerille.

- Kun Feminismi on antanut yksilölle mahdollisuuden olla niin x tai y kun haluaa, voidaan havaita, että:


1. Kaikki saavat todellakin olla niin x kuin haluaa

2. Ne joiden "oleminen niin x kuin haluaa" tuo positiivista pääomaa hyötyvät enemmän kuin ne, joiden "oleminen niin x kuin haluaa" ei tuo positiivista pääomaa

3. Laiskuudelle ei ole enää tekosyitä --> Oikeisto ja vasemmisto voi käyttää tätä hyödykseen rakkauden ja rauhan ylläpitämiseksi ja keskustelun aikaansaamiseksi. --> Instituutioiden asema (esim. Seurakunnat, Kirkot, organisaatiot, ihmisoikeudet, altruismi, aktivismi, jne.)

 

Mitä pitää tapahtua, että saamme rauhan?

- Laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden pitää kohdata ja löytää rauha ja rakkaus

- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välienselvittelyssä olevat piilevät kortit pitää paljastaa aidosti. Tämä johtaa siihen, että:

A) Havaitsevat Nietzschen olleen väärässä, ja tajuavat että Rakkaus on se mitä aidosti tarvitaan

B) Laitavasemmisto alkaa eriytyä omaksi organisaatiokseen keskustavasemmistosta

- Välivasemmiston, keskustavasemmiston ja oikeistokeskiluokan pitää ottaa rauhantekijän asema

- Median tulee korostaa positiivisuutta, totuutta unohtamatta. Keskiluokan moralisointi pitää loppua: Rakkaus ja rauha palaavat heti, kun turha huomionhakuisuus ja turha yksilösidonnainen haukkuminen häviää. Ja me kaikki teemme virheitä, itsekin, en sitä kiellä. Joka päivä on uusi alku.

- Avoin keskustelu

- Ismien ja ideologioiden poistaminen rakkauden tieltä

- Tieteellis-objektiivinen metajargon poistuu itsestään Nietzschen virheiden takia. Kun tämä tapahtuu, Jumalan lapsilla ja Enkeleillä on otollinen tilaisuus korostaa rakkautta, sanaa ja sen merkitystä.

_______________________________________________________________________________

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennu...

_______________________________________________________________________________

- Ilmapiirin muutos: Kaikki ajattelevat liikaa sitä, kuka on oikeassa ja väärässä, vaikka pitäisi vaan pyrkiä hyvään.

 

Helppoja juttuja:

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi

- Kohtaa jokainen yksilö siinä hetkessä, ilman ennakkoasetuksia, vaikka olisit tavannut henkilöt useita kertoja ja et esim. pitäisi hänestä

- Käyttäydy samalla tavalla kaikille

- Ole lapsenmielisen naiivi, älä käytä järkeä, vaan rakasta, Jumalan lapsi: Anna rakkauden loistaa ja avata tie.

- Älä ajattele mitä sanot, vaan anna tilanteen antaa sinulle tilaisuus osoittaa rakkautesi

- Miksi et haluaisi olla paras mahdollinen itsesi: Voit silti pitää mielipiteesi.

 

Riskit ja Ongelmat:

- Leviathan on tulossa. Lue tekstini Jumalan lapsi tai Enkeli. Oikea tapa vastustaa sitä on rakastaa ja jatkaa eteenpäin lapsenmielisesti.

- Varokaa Jordan Petersonia, hän on enkeli joka vääristää totuutta. 

- Kaikkien politiikkojen, vasemmalla tai oikealla olevien, tulisi olla valmiina reagoimaan ärsykkeisiin, jotka tod. näk. tulevat ulkopuolelta, ja samalla ylläpitää lapsenmielisesti puoluepolitiikkaa, vaikka sen aika onkin virallisesti jo ohi.

- Käskykameleontti yrittää aiheuttaa illuusion "hyvän ja pahan välisestä taistelusta" vetämällä yksilöitä välienselvittelyyn. "Eri uskontojen välinen kamppailu", vaikka käskykameleontti pelaa molempia puolia samanaikaisesti. Yrittävät pelotella länttä luomalla uhkakuvia, jotta saisivat tietyt yksilöt valituiksi. Siksi Britannia haluaa takaisin Euroon, koska lähtö oli itsessään virhe.

Provokaattoreita molemmilla puolilla. Lapsenmielisyys, rakkaus ja halu olla tuomitsematta osoittavat ne jotka ovat väärässä: Yksilön ei tarvitse itse tuomita ketään. Elävän Jumalan lapsen tarvitsee vain rakastaa, ja niin myös enkeleidenkin. Ne jotka rakastavat, ovat aina oikeassa. Rakkaus ja usko tuo totuuden näkyviin.

- EU:n yhdessä pysyminen on tärkeää, koska EU:ssa olevat maat tulevat olemaan lopulta vähemmistö suhteutettuna niihin, jotka seuraavat leviathania: EU:n on niin kuin pelastusrengas monelle yksilölle, jotka ovat joutuneet veden varaan: Yhdessä he löytävät tien tästä sotkusta ulos, kun he vain rakastavat samalla.

Lapsellisuus ja rakkaus yhdistettynä Eu:n yhtenäiseen tavoitteeseen, Juudan leijonan paluuseen, jolloin pakanakansat lunastavat itselleen temppelin esikartanon.

- Inhoja yksilöitä opettamassa yliopistoissa ja vääristämässä sanaa ja rakkautta. Opettavat Hobbesin leviathania, Lue tekstini, Enkeli. Kyllä, puhun mieleesi, Jumalan lapsi, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. 

 

Lisää rakkautta, Enkelit

Lisää rakkautta, Elävän Jumalan lapset

Lisää rauhaa

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja anna sen avata tie.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat